32/2016. (III. 29.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

32/2016. (III. 29.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Képviselői eskütétel

2.    Alpolgármester választása

3.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

4.    Közlekedési rend áttekintése, módosításáról döntés

5.    Közterület felújítás, közterület építés tervezéséről, ütemezéséről döntés

6.    A Gondozási Központ térítési díjai felülvizsgálata

7.    Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról

8.    Védőnői munkakör betöltésére pályázat kiírása

9.    Óvodavezetői pályázat kiírása, vagy megbízás adásáról döntés

10.    Danubia Televízióval való együttműködési ajánlat tárgyalása

11.    Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

12.    Egyebek (képviselői kérdések)

a)    Közgyűjteményi dolgozók, valamint Közmunkások Napja tartására javaslat

b) Szennyvízcsatorna fejlesztési pályázathoz felhatalmazói nyilatkozat

c) Fehérhegy u. 4. szám alatti ingatlan esetleges megvásárlásáról előzetes vélemény (zárt ülés)

14.  Gondozási Központ Idősek Otthona felvételi kérelem tárgyában hozott döntés módosítása (zárt ülés)

 

 

K.m.f.

                                         

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. március 30.

 

Dr. Horváth Béla jegyző