34/2016. (III. 29.) számú határozat – Humánügyi Bizottság elnökének megválasztása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

34/2016. (III. 29.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Mándliné Szabó Katalin alpolgármesterré történő megválasztására tekintettel a Humánügyi Bizottság elnökének Német Imre képviselőt megválasztja.

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a következő ülésre készítse elő.

 

 

Határidő: 2016. április 25.

Felelős: Jegyző

 

 

                                                                       K.m.f.                                                 

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. március 30.

 

Dr. Horváth Béla jegyző