32/2014. (II. 24.) számú határozata – Közétkeztetést ellátó nonprofit kft. 2013. évi beszámolója, 2014. évi tervei

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
32/2014. (II. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a közétkeztetést ellátó nonprofit kft. 2013. évi beszámolóját, valamint a 2014. évre vonatkozó terveit megismerte és elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Rudolf Józsefné s.k.
alpolgármester                                                      
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. február 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző