Polgárváros királyi panorámával

33/2013. (II. 25.) számú határozata – Az önkormányzat kitüntetéseiről, elismerő címeiről és adományozásuk rendjéről szóló 12/2004. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

2013-02-28

A Képviselő-testület az önkormányzat kitüntetéseiről, elismerő címeiről és adományozásuk rendjéről szóló 12/2004. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezettel kapcsolatban az alábbi módosító indítványt elfogadja:
A 4. §-ban helyesen alcímek helyébe lépnek a módosított alcímek.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző

Last modified: 2013-02-28

A hozzászólás jelenleg zárva.