34/2013. (II. 25.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről döntés – Dézsma utcai présház

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló 1381 helyrajzi szám alatti présház és pince ingatlanát hasznosításra meghirdeti.
Az ingatlanért a vidékfejlesztési pályázat előírása alapján bérleti díjat nem kér. A bérlő kötelessége az ingatlan borturizmus céljára történő üzemeltetése, közforgalom számára megnyitása turisztikai célok – elsősorban borbemutatók, borkóstolók – teljesítése érdekében, évi 40 óra időtartamban az önkormányzat rendezvényeihez helyszín biztosítása, továbbá a közüzemi díj hiánytalan megfizetése.
A pályázók közül a következő célok alapján előnyt alkalmazhat:
Azon pályázó tekintetében, aki a helyi termékek bemutatását minél szélesebb skálában biztosítja.
Az ingatlant 6 év határozott időtartamra kívánja bérbe adni, azzal, hogy a bérlet második évétől 30 napos határidővel rendes felmondás illeti meg az önkormányzatot.
 
A hirdetményt az önkormányzat honlapján, és lapjában kell megjelentetni.
 
Felkéri a polgármestert a hirdetmények feladására, a hasznosítási eljárás lefolytatására, és a döntési javaslat elkészítésére.
 
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: polgármester – városfejlesztési és városüzemeltetési csoport
 
 
K.m.f.
                       
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző
A kivonat hiteléül:
2013. február 26.