33/2012. (II. 27.) számú határozata – Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezeti tagság és tagdíj vállalása

A Képviselő-testület megerősíti, hogy csatlakozni kíván a Börzsöny-Duna-Ipoly Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezethez és vállalja az évi 50.000 Ft-os tagdíj megfizetését.

Határidő: 2012. február 29.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Gazdálkodási csoport

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.         dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                             jegyző

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. február 28.