34/2012. (II. 27.) számú határozata – Gazdasági program módosítása

A Képviselő-testület az önkormányzat 2007-2013. évekre szóló, jóváhagyott gazdasági programját felülvizsgálta, és annak eredményeként a programot a 2010-2014 közötti ciklusidő végéig tartó hatállyal kiegészíti.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.             dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                   jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. február 28.