Polgárváros királyi panorámával

32/2012. (II. 27.) számú határozata – Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetséghez csatlakozás megerősítése

2012-03-05

A Képviselő-testület a Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetségből való kilépésről dönt.

Felkéri a polgármestert a döntésről a szövetséget értesítse.

Határidő: 2012. március 5.
Felelős: polgármester

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.            dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                 jegyző

 

Last modified: 2012-03-05

A hozzászólás jelenleg zárva.