32/2011. (II. 28.) számú határozata – Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi beszámolója, 2011. évi tervei

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
32/2011. (II. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési ház 2010. évi beszámolóját és 2011. évi terveit megismerte és a szóbeli kiegészítésekkel elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                                                  
 
  
    Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                                           jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 01.