31/2017. (II. 27.) számú határozat – Közétkeztetést ellátó nonprofit kft. 2016. évi beszámolója, 2017. évi tervei

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

31/2017. (II. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolóját és 2017. évi terveit elfogadja.

 

Egyúttal a Humánügyi Bizottság javaslatára a következő döntéseket hozza:

a)    A tagi kölcsön (3 300 000 Ft) végtörlesztési határidejét 2018. december 31. napjáig az ügyvezető által kérelmezett fejlesztések (kerthelyiség kialakítása) megvalósítása, a nyári vendéglátásra való felkészülés érdekében meghosszabbítja.

b)   Felkéri a Polgármestert, folytasson tárgyalást a borászokkal a faházak étkezde általi hasznosíthatóságát illetően, a tárolás bérleti díjának elengedése ellenében.

c)    A városfejlesztési csoport vizsgálja meg az étkezde épületének bővítési lehetőségét (különterem létesítése) és a március havi rendes ülés alkalmával nyújtson tájékoztatást.

 

 

Határidő: 2017. március 27.

Felelős: polgármester, városfejlesztési csoport

 

 

 

K.m.f.

                                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2017. február 28.

 

Dr. Horváth Béla jegyző