31/2014. (II. 24.) számú határozata – Védőnői Szolgálat 2013. évi beszámolója, 2014. évi tervei

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
31/2014. (II. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Védőnői Szolgálat 2013. évi beszámolóját, valamint a 2014. évre vonatkozó terveit megismerte és elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Rudolf Józsefné s.k.   
alpolgármester                                                   
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. február 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző