31/2012. (II. 27.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról döntés – Szálloda ingatlan-együttes lakóterületi ingatlanrész értékesítése

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló 2602/2 hrsz alatti kivett, beépítetlen terület besorolású ingatlanának lakótelekként értékesítésre 81 500 000 Ft kikiáltási áron meghirdeti. Az értékesítendő terület a Szabályozási terv szerint lakóterületként szabályozott telekrész, melyet lakóterületként egyben, vagy a Szabályozási terv szerinti telekosztással, és az ingatlan-nyilvántartási vezetékjogi korlátozások figyelembevételével kell kialakítani.

Az adásvételi szerződésben a beépítésre vonatkozóan kötelezettséget kell előírni, melynek időtartama a szerződés aláírását követő 3 év.

A vonatkozó helyi rendelet értelmében a hirdetményt az önkormányzat honlapján, az Express hirdetési napilapban és az ingyenes ingatlan-portálokon kell megjelentetni.

Felkéri a Polgármestert a hirdetmények feladására.

Határidő: 2012. április 20.
Felelős: polgármester- Városfejlesztési csoport

K.m.f.

Petrovics László s.k.             dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2012. február 28.