Polgárváros királyi panorámával

31/2011. (II. 28.) számú határozata – Napközi Otthonos Konyha 2010. évi beszámolója, 2011. évi tervei

2011-03-03

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
31/2011. (II. 28.) számú határozata

A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Konyha (január 1-től Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola Közétkeztetés) 2010. évi tevékenységéről és 2011-es terveiről szóló beszámolóját megismerte és a szóbeli kiegészítésekkel elfogadja.

 
 
 
K.m.f.
                                                     
 
 
    Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                                           jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 01.

Last modified: 2011-03-03

A hozzászólás jelenleg zárva.