2/2017. (I. 11.) számú határozat – A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívásra pályázat benyújtásáról hozott d

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

2/2017. (I. 11.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület 188/2016. (XII. 14.) számú határozatát módosítva pályázat benyújtását rendeli el a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16, a vidéki térségekben található, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívásra az alábbi címmel és összegben:

a)      Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése Nagymaros Önkormányzat által vezetett konzorciumban;

b)      Az első célterület esetében a megvalósítás helye a 089 hrsz. alatt felvett önkormányzati tulajdonú közút, a második célterület esetében a beszerzendő eszköz egy erőgép és az ahhoz kapcsolódó útfenntartó munkagépek;

c)      A Nagymarosra eső rész legfeljebb 34 644 885 Ft támogatás összegben és ennek 15 % mértékű önrészéig (6 113 803 Ft) terjed;

d)     A projekt konzorciumban valósul meg, ennek résztvevői: Alsópetény, Felsőpetény, Legénd és Nagymaros önkormányzata.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciummal kapcsolatos tevékenységek elvégzésére és a megállapodás aláírására, valamint a pályázat benyújtására.

 

Határidő: 2017. január 15.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: Városfejlesztési Csoport

 

K.m.f.

                                        

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                   

A kivonat hiteléül:

2017. január 12.

 

Dr. Horváth Béla jegyző