2/2013. (I. 7.) számú határozata – A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület hitelfelvételéhez szükséges kezességvállalással kapcsolatos döntéshozatal

A Képviselő-testület hozzájárul a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület (2628 Szob Köztársaság u. 2., Adószám: 18722183-1-13), mint hitelfelvevő által a Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezetnél, mint hitelnyújtónál igénybe venni kívánt 6.000.000 Ft összegű rulírozó hitelkeret fedezeteként a Nagymaros Város Önkormányzatának 150Ft/lakos, azaz 703 650 Ft összeghatárig szóló készfizető kezességvállalásához.
 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fentieknek megfelelő szerződések, valamint a hitelnyújtó pénzintézeti okiratok aláírására.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
                                
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző