3/2012. (I. 30.) számú határozata – Napközi Otthonos Óvoda módosított nevelési programja jóváhagyása

A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda módosított Nevelési programját a következő feltétellel hagyja jóvá.
a) az óvodavezető folytassa le a szakmai egyeztetést a nevelőtestülettel a próbaév tapasztalatairól,
b) az egyeztetés után nevelőtestületi döntés szülessen a szeptemberi csoportszervezési módról (vegyes vagy homogén csoporttal kezdi az új szorgalmi időszakot a Dózsa György úti óvoda),
c) az óvodavezető a szülőkkel folytassa le az egyeztetést a vegyes csoport bevezetés tapasztalatairól,
d) a szakvélemény alapján a felkért szakértő útmutatása szerinti dokumentummódosítást végezze el az intézmény,
e) az intézmény 3 alapdokumentum összhangba tétele történjen meg, a szakértő bevonásával (helyi nevelési program, Alapító okirat, SZMSZ).

Határidő: 2012. március 30., Képviselő-testület elé benyújtásra május 15.
Felelős: intézményvezető

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.         dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                             jegyző