4/2012. (I. 30.) számú határozata – Étkezési térítési díjak módosításáról szóló rendelet-tervezethez érkezett módosító indítvány elfogadása

A Képviselő-testület az élelmezést nyújtó intézményben alkalmazandó nyersanyagköltség és térítési díjak meghatározásáról szóló 4/1995. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását megelőzően a következő módosító indítványokat fogadja el:

a) A rendelet-tervezet 3. § helyébe a következő szöveg lép, a jelenlegi 3. § számozása 4. §-ra változik:
„A Rendelet 4. § a következő(6) bekezdéssel egészül ki.
„Az ingyenes étkezésben vagy étkezési térítési díj támogatásban részesülő gyermek esetében amennyiben a gyermek hiányzását a szülő elmulasztja bejelenteni, a hiányzás második napjától köteles a rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű térítési díjat fizetni a hiányzás bejelentésének időpontjáig.”

b) A rendelet-tervezet 1. § (3) bekezdésének számozása a második esetben (4) bekezdésre változik.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.          dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                 jegyző