2/2012. (I. 30.) számú határozata – Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatok teljesítéséről szóló beszámolóját a szóbeli kiegészítésekkel elfogadja.

 

K.m.f.

 

Petrovics László s.k.              dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                  jegyző