31/2015. (III. 2.) számú határozat – Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata módosításának jóváhagyása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

31/2015. (III. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és 2015. március 1. napjával hatályba lépteti.

 

 

Határidő: 2015. március 3.

Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport

 

 

 

K.m.f.

                          

 

 

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. március 4.

 

Dr. Horváth Béla jegyző