30/2015. (III. 2.) számú határozat – Településrendezési eszközökkel kapcsolatos jogharmonizációs módosítás

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

30/2015. (III. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal a településrendezési eszközök felülvizsgálatát tartja szükségesnek.

A megindításról szóló döntés előtt tervezői árajánlatot kell beszerezni, és a költségek ismeretében az alapján a végleges döntést a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tervezői ajánlatokat bekérje.

 

 

Határidő: 2015. március 30.

Felelős:  polgármester

Végrehajtja:     Főépítész / Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

:

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.
polgármester                                                       

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. március 4.

 

Dr. Horváth Béla jegyző