Polgárváros királyi panorámával

31/2013. (II. 25.) számú határozata- Napközi Otthonos Óvodában adható pótlékok esetleges fedezetéről döntés

2013-02-28

A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvodában a kereset-kiegészítés fedezeteként 2013. évben 533 400 Ft előirányzatot biztosít.
 
Az előirányzat fedezetét az önkormányzat dologi előirányzatából átcsoportosítással biztosítja.
 
 
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: polgármester, gazdasági vezető, intézményvezető
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző

Last modified: 2013-02-28

A hozzászólás jelenleg zárva.