Polgárváros királyi panorámával

30/2013. (II. 25.) számú határozata – Védőnői Szolgálat 2012. évi beszámolója, 2013. évi tervei

2013-02-28

 
A Képviselő-testület a Védőnői Szolgálat 2012. évi beszámolóját és a 2013. évre vonatkozó terveit megismerte és elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                                                
 
 
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző
 

Last modified: 2013-02-28

A hozzászólás jelenleg zárva.