30/2012. (II. 27.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról döntés – Váci út 8-10 szám alatti ingatlan értékesítése

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló Váci út 8-10. szám és 1836/8 hrsz alatti, kivett, beépítetlen terület besorolású, 533 m2 területű ingatlanát az értékbecslésben meghatározott 4 800 000 Ft áron, az ingatlan-nyilvántartási végső bejegyzést követően értékesítésre kínálja fel.

A vonatkozó helyi rendelet értelmében a hirdetményt az önkormányzat honlapján, az Express hirdetési napilapban és az ingyenes ingatlan-portálokon kell megjelentetni.

Felkéri a Polgármestert a hirdetmények feladására.

Határidő: 2012. április 20.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.                dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                  jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. február 28.