30/2016. (II. 29.) számú határozat – Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatokról

 

Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

30/2016. (II. 29.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az ügyrendi bizottság elnökének a képviselői vagyonnyilatkozatok hiánytalan leadására vonatkozó tájékoztatóját elfogadja.

 

 

 

K.m.f.

 

 

                         

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. március 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző