31/2016. (II. 29.) számú határozat – Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelméről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

31/2016. (II. 29.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelmére az egyesület részére 400 000 Ft támogatást biztosít a működési kiadásaik, és a szertár kialakításával kapcsolatos kiadásaik fedezésére.

 

Ugyanakkor szükségesnek tartja, hogy az egyesület keresse meg mindazon önkormányzatot támogatás biztosítása érdekében, amelynek területén rendszeresen folytatják tevékenységüket.

 

Felkéri a polgármestert a támogatás kifizetése iránti intézkedés megtételére.

 

 

Határidő: 2016. március 10.

Felelős: polgármester, gazdasági vezető

 

 

 

K.m.f.

 

 

                         

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. március 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző