29/2016. (II. 29.) számú határozat – Betelepítési kvóta elleni tiltakozás kifejezése

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

29/2016. (II. 29.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület kijelenti, hogy nem támogatja idegrendészeti objektum (befogadó állomás, hotspot, stb.) létesítését, működtetését az önkormányzat közigazgatási területén.

 

 

 

K.m.f.

 

 

                         

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. március 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző