29/2015. (III. 2.) számú határozat – Védőnői Szolgálat 2014. évi beszámolója, 2015. évi tervei

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

29/2015. (III. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Védőnői Szolgálat 2014. évi beszámolóját, 2015. évi terveit elfogadja.

A Humánügyi Bizottság javaslatára legfeljebb 400 e Ft összegben hallásvizsgáló készülék beszerzését engedélyezi.

Kéri szükség esetén a költségvetés módosítását a következő ülésre benyújtani.

 

 

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: gazdasági vezető, védőnők

 

 

 

K.m.f.

        

 

             

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. március 4.

 

Dr. Horváth Béla jegyző