29/2012. (II. 27.) számú határozata – 2012. évi költségvetéshez kapcsolódó döntések

A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési rendelet-tervezethez a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatait is figyelembe véve az alábbi módosító indítványokat fogadja el:
a) A Polgármesteri Hivatal esetében alapilletmény eltérítését I. besorolási osztály esetében is az átlag alapján, legfeljebb 34 000 Ft-ban javasolja megállapítani, melyhez a szükséges forrást a költségvetésben biztosítja,
b) a képviselői és bizottsági tagi tiszteletdíjat a törvényi maximum felében javasolja megállapítani, és kifizetni összesen 7 117 044 Ft + járulékai összegben, így a rendelet-tervezet 8. § (1) bekezdését törli,
c) a közalkalmazotti cafeteria juttatást havi 5000 forintban állapítja meg, melynek 9 271 000 Ft éves előirányzatát a rendelet-tervezet 8. § (2) bekezdés elfogadásával céltartalékba helyezi,
d) helytörténeti feladatokra céltartalékot nem képez, melyre az I. félévi beszámoló tárgyalása során vissza kíván térni,
e) a következő tételek módosításával a forráshiányt 41 970 e Ft-tal csökkenti:
ea) rendezvény keret 3 500 e Ft helyett 2 000 e Ft,
eb) polgármesteri keret 1500 e Ft helyett 1 000 e Ft,
ec) iskola tető, elektromos hálózat javítás, csere 26 000 e Ft helyett 0 Ft,
ed) hallásvizsgáló készülék 400 e Ft helyett 330 e Ft,
ee) gyermekjóléti számlás szolgáltatás 1 millió Ft helyett 0 Ft,
ef) Diófa utca útépítési engedélyezési tervezése 2 200 e Ft helyett 0 Ft,
eg) alsó iskola homlokzat felújítása 2 500 e Ft helyett 0 Ft,
eh) pályázati keret 8 millió Ft helyett 4 millió Ft,
ei) kátyúzás 3 millió Ft helyett 2 millió Ft,
ej) földutak karbantartása 1 700 e Ft helyett 1 millió Ft,
ek) általános épület-felújítás 1 500 e Ft helyett 1 millió Ft,
el) önkormányzati telkek rendbetétele 2 millió Ft helyett 0 Ft.

K.m.f.

Petrovics László s.k.         dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                              jegyző

A kivonat hiteléül:
2012. február 28.