28/2016. (II. 29.) számú határozat – Sportpálya létesítésére vonatkozó pályázat tárgyalása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

28/2016. (II. 29.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Veszprém FC felajánlását az általuk labdarúgó pálya és öltöző építésére megnyert pályázat befogadása tekintetében megismerte és köszönettel fogadta.

A projektet a megismert feltételek mellett akkor áll lehetőségében befogadni, amennyiben az önkormányzatnak nem merül fel önrész biztosítására vonatkozó kötelezettsége.

Felkéri a polgármestert, hogy a pálya elhelyezése érdekében ismételten tárgyalást kezdeményezzen a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel a Felső mező területének önkormányzati tulajdonba adása, a terület védettségének megszüntetése érdekében.

A folyamat esetleges nem kívánt elhúzódása esetén kéri megvizsgálni a jelenlegi edzőpálya helyén a pálya építését.

 

 

Határidő: 2016. március 31., ill. június 30.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

 

 

                          

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. március 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző