28/2015. (III. 2.) számú határozat – Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi beszámolója, 2015. évi tervei

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

28/2015. (III. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi beszámolóját, 2015. évi terveit elfogadja.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. március 4.

 

Dr. Horváth Béla jegyző