28/2012. (II. 27.) számú határozata – 2012. évi költségvetéshez kapcsolódó döntések – Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapítvány támogatásának elfogadása

A Képviselő-testület a Gondozási Központot a Pest Megyei Munkaügyi Bíróság és a Pest Megyei Bíróság jogerős döntése alapján elmaradt illetmény, kereset kiegészítés, kártérítés és kamat jogcímén terhelő 3 372 242 Ft kifizetési kötelezettség tekintetében a Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapítvány 2012. február 23-án hozott döntésével a kifizetési kötelezettség 50 %-ának megfelelő összeg (1 686 121 Ft) e célra felajánlott támogatását elfogadja.
A támogatást az intézmény költségvetésébe átvett pénzeszközként be kell építeni.

A kifizetési kötelezettséggel kapcsolatos felelősséget következő ülésén meg kívánja vizsgálni.

Határidő: azonnal, illetve következő ülés
Felelős: polgármester, jegyző

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.              dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                   jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. február 28.

Dr. Horváth Béla jegyző