27/2016. (II. 29.) számú határozat – A köztemető kataszter eredményének ismertetése, elfogadása, további teendők meghatározása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

27/2016. (II. 29.) számú határozata

 

 

1.    A Képviselő-testület a felmérés eredményeként elkészült, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésén bemutatott köztemető katasztert az abban foglalt tartalommal és parcella kiosztás szerint elfogadja.

Szükségesnek tartja az adatbázis mielőbbi feltöltését és naprakész vezetését. Tisztázni kéri, hogy azt a jelenlegi üzemeltető el tudja-e látni. Amennyiben nem, akkor a temető üzemeltetése tekintetében külön döntést kíván hozni.

 

2.    Az egyházi parcella tekintetében a korábbi megállapodás eredményét a kataszterben rögzített állapot szerint hagyja jóvá.

Felhatalmazza a polgármestert az egyházközség által benyújtott megállapodás jegyző általi esetleges átdolgozását követő aláírására.

 

3.    Felkéri a jegyzőt a köztemetőről szóló rendelet és a kegyeleti közszolgáltatási szerződés tervezet következő ülésre történő előkészítésére.

 

 

Határidő: 2016. március 15., ill. a 3. pont esetében március 29.

Felelős: polgármester, jegyző

 


K.m.f.

        

                

 

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                 

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. március 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző