28/2014. (II. 24.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
28/2014. (II. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
2.    Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi beszámolója, 2014. évi tervei
3.    Védőnői Szolgálat 2013. évi beszámolója, 2014. évi tervei
4.    Közétkeztetést ellátó nonprofit kft. 2013. évi beszámolója, 2014. évi tervei
5.    Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról hozott döntések áttekintése, javaslattétel
6.    Közvilágítási karbantartásra vonatkozó szerződés megkötésére javaslat
7.    Duna-parti strand engedélyeztetése megindításáról döntési javaslat
8.    Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatokról
9.        Szavazatszámláló Bizottságok tagjai, póttagjai megválasztása
10.    Börzsöny – Duna – Ipoly Vidékfejlesztési Egyesülethez csatlakozás megerősítése
11.    Egyebek (képviselői kérdések):
a)      Sürgősségi orvosi ügyeleti ellátást biztosító gépkocsi üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása
b)      Együttműködési megállapodás megkötéséről döntés pályázati tanácsadó, pályázatíró, projektmenedzseri feladatok ellátására
c)      Nagymarosi művészteleppel kapcsolatos tájékoztató
d)      Települési értéktár létrehozatalával, gondozásával kapcsolatosával feladatok ellátására szervezet kijelölése
e)      Fekete Zsolt képviselő kérdése: Hatló-pataki sorompó
 
 
 
 
K.m.f.
                                        
Rudolf Józsefné s.k.   
alpolgármester                                                 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                    
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. február 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző