27/2014. (II. 20.) számú határozata – Együttműködési megállapodás megkötéséről döntés pályázati tanácsadó, pályázatíró, projektmenedzseri feladatok ellátására

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
27/2014. (II. 20.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület támogatja együttműködési megállapodás megkötéséről a Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft.-vel pályázati tanácsadó, pályázatíró, projektmenedzseri feladatok ellátására a mai ülésén dönteni nem kíván, azt február 24-i rendes ülésére napolja.
 
Kéri megvizsgálni pályázatokkal foglalkozó munkatárs önálló, vagy több önkormányzat általi alkalmazásának lehetőségét, költségét.
 
 
Határidő: 2014. február 24.
Felelős: alpolgármester
Végrehajtja: stratégiai referens
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Rudolf Józsefné s.k.  
alpolgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. február 21.
 
Dr. Horváth Béla jegyző