29/2014. (II. 24.) számú határozata – Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
29/2014. (II. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatok teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Rudolf Józsefné s.k.  
alpolgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. február 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző