Polgárváros királyi panorámával

28/2010. (II. 22.) számú határozata – CÉDE 2008. évi pályázata fel nem használt támogatási összegéről lemondás

2010-07-20

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
28/2010. (II. 22.) számú határozata

A Képviselő-testület a decentralizált hazai támogatások pályázati felhívása, az Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE), helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztések keretében 2008. évben elnyert, Nagymaros, Elsővölgy úti óvoda tetőfelújítása (Támogatási szerződés száma 130002108D) tárgyában lebonyolított beruházás fel nem hasznát 924 091 Ft összegéről lemond.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges adatlap aláírására és benyújtására.

Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
Határidő: 2010. február 28.

 

K.m.f.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2010. 02. 23.
Jkv. vezető

 

 

Last modified: 2010-07-20

A hozzászólás jelenleg zárva.