27/2010. (II. 22.) számú határozata – TEUT 2008. évi pályázata fel nem használt támogatási összegéről lemondás

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
27/2010. (II. 22.) számú határozata


A Képviselő-testület a decentralizált hazai támogatások pályázati felhívása, az Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (TEUT) helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztések keretében 2008. évben elnyert, Nagymaros, Zöldfa utca útburkolati felújítása (Támogatási szerződés száma 130005908U) tárgyában lebonyolított beruházás fel nem hasznát 31 899 Ft összegéről lemond.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges adatlap aláírására és benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. február 28.
Végrehajtja:Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

 

K.m.f.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2010. 02. 23.
Jkv. vezető