29/2010. (II. 22.) számú határozata – Civil szervezetek 2010. évi támogatására pályázat kiírása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
29/2010. (II. 22.) számú határozata

A Képviselő-testület a Civil szervezetek 2010. évi önkormányzati támogatására vonatkozó, az előterjesztéshez csatolt pályázati kiírást az alábbi módosítással elfogadta:

A 2. pont harmadik francia bekezdésében az „és ezek létszáma” szövegrész törlendő.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. február 28.
Végrehajtja: Nagy Eszter stratégiai referens

 

K.m.f.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 02. 23.
Jkv. vezető