26/2016. (II. 29.) számú határozat – A Nagymarosi Piac üzemeltetése kapcsán felmerülő kérdések megtárgyalása, szükség szerint a házirend és a közterület-használat rendjéről szóló rendelet módosítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

26/2016. (II. 29.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott helyi termelői piac (Nagymarosi Piac) üzemeltetését a jelenlegi formájában kívánja fenntartani.

 

Nem tartja szükségesnek, hogy a képviselők részt vegyenek piaci napokon a házirend betartásának, valamint a házirendnek megfelelően az árusok regisztrációt követő előzetes helyszíni ellenőrzésében.

 

Egyetért továbbá a helypénz mértékének módosításával 2016. március 1. napjától 500 Ft/m2 összegre.

 

A zárási idő túllépése esetén 500 Ft/óra összegű helypénz pótlék megállapításával egyetért.

 

 

 

K.m.f.

 

 

                         

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. március 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző