27/2011. (II. 28.) számú határozata – Orvosi ügyeleti rendszer áttekintése, döntés az esetleges módosításról, pályázat kiírásáról

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
27/2011. (II. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a hétközi-, hétvégi, ünnepnapi orvosi ügyeletről és módosításáról szóló előterjesztést megismerte és működtetésének további formájáról pályázatot kíván kiírni, és döntését a pályázat eredménye után hozza meg.
 
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
 
 
Felelős:           polgármester
Határidő:         2011. március 28.
 
 
 
K.m.f.
                                               
 
     
    Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                                           jegyző  
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 01.