26/2011. (II. 28.) számú határozata – Napköziotthonos Óvoda létszámának bővítéséről döntés

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
26/2011. (II. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda vezetőjének kérelmére 1 fő dajkai munkakör betöltését legfeljebb 2011. június 30-ig hagyja jóvá, azzal, hogy a szeptember 1-től történő ismételt betöltésre külön döntéssel kerülhet sor, amelyet megelőzően minden lehetséges támogatási lehetőséget keressen meg az intézmény.
 
 
Határidő: 2011. március 1., ill. június 30.
Felelős: intézményvezető
 
 
 
K.m.f.
                                               
 
     
    Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                                           jegyző  
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 01.