28/2011. (II. 28.) számú határozata – 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet tárgyalása, elfogadása

 
Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
28/2011. (II. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési rendelet megalkotásához az alábbi módosító javaslatokat fogadta el:
 
1.   A védőnők szakfeladaton 310 e Ft további előirányzatot biztosít szoftver beszerzésre.
2.   Az óvoda létszám előirányzatát helyesen 31 főben állapítja meg.
3.   Sportegyesületek támogatására 250 e Ft előirányzatot állapít meg, melyet 250 e Ft összeggel kell kiegészíteni a polgármesteri keretből.
4.   Az Arany János tehetséggondozó pályázat keretében 2 gyermek megítélt támogatására 48 e Ft keret megállapítása.
5.   A Kosd községgel fennálló megállapodás március 31. napjával történő megszüntetésére tekintettel az előirányzatot 1 708 e Ft-ra csökkenti.
6.   A májusi ülésre az első negyedévi beszámolóval együtt kéri az átszervezési, költségcsökkentési javaslatokat kidolgozni és benyújtani.
 
 
Felelős:           polgármester
Határidő:         2011. május 30.
Végrehajtja:   Gazdálkodási Csoport
 
 
 
K.m.f.
                                       
 
             
    Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                                           jegyző  
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 01.