25/2010. (II. 22.) számú határozata – Csigaház Családi Napközi támogatási kérelme

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
25/2010. (II. 22.) számú határozata

A Képviselő-testület a Csigaház Családi Napközi képviselőjének önkormányzati óvodába felvételt nem nyert gyermekek családi napköziben való ellátására vonatkozó megkeresésére feladatellátási szerződést azzal a feltétellel köt, hogy a normatív hozzájáruláson felül az önkormányzat gyermekenként legfeljebb évi 169.000 Ft támogatást biztosít az ellátott – legfeljebb 7 – gyermekek után az alábbi előfeltételek fennállása esetén:

• Az ellátott gyermek nagymarosi állandó lakóhellyel rendelkezzen,
• a gyermek a nagymarosi óvodába nem nyert felvételt,
• a támogatás kizárólag az igénybevett időszakra (napokra) vonatkozik,
• a gyermek elhelyezése a szülő munkába állása miatt szükséges (az anya nem részesül GYED, GYES ellátásban másik gyermek után).

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2010. február 28.
 

 

K.m.f.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2010. 02. 23.
Jkv. vezető