25/2011. (II. 28.) számú határozata – Gondozási Központ létszáma átmeneti módosításához (párhuzamos foglalkoztatáshoz) hozzájárulás

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
25/2011. (II. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Gondozási Központ alkalmazotti létszám átmeneti módosítását, 2011. március 1-től június 30-ig a nyugdíjba vonuló közalkalmazott felmentési ideje időtartamára a feladat zavartalan ellátása érdekében a párhuzamos foglalkoztatást, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
 
 
Határidő:        2011. március 1.
Felelős:           intézményvezető
 
 
 
K.m.f.
                                                      
 
 
    Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                                           jegyző  
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 01.