24/2011. (II. 28.) számú határozata – Kosd önkormányzatával a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására létrejött megbízási szerződés felmondása

 
Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
24/2011. (II. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület Kosd Község Önkormányzata megkeresésére tudomásul veszi és elfogadja a Kosd Község Önkormányzata és Nagymaros Város Önkormányzata között 2009. április 18-án, a Kosd, Kossuth u. 12. szám alatti telephelyen szociális szolgáltatások működtetésére létrejött megbízási szerződés 2011. március 31. napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetését.
 
A szerződés megszűnésével egyidejűleg a pénzügyi elszámolást haladéktalanul el kell végezni.
 
 
Határidő:2011. március 31., ill. az elszámolásra április 30.
Felelős:polgármester
Végrehajtja: Gazdálkodási csoport
 
 
 
K.m.f.
                                                      
 
 
   Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                                           jegyző  
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 01.