24/2010. (II. 22.) számú határozata – Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
24/2010. (II. 22.) számú határozata

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel elfogadja.

 

K.m.f.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 02. 23.
Jkv. vezető