251/2013. (XII. 12.) számú határozata – Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
251/2013. (XII. 12.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az előterjesztésben ismertetett árajánlat szerinti feltételekkel gépkocsi vásárlása céljára 3 millió forint előirányzatot csoportosít át a Polgármesteri Hivatal dologi előirányzatán belül a készletbeszerzés előirányzatából/különféle adók, díjak előirányzatából a beruházások, egyéb gép, berendezés vásárlás előirányzatára. 
 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a beszerzés lebonyolítására, a szükséges szerződések aláírására.
 
 
Határidő:2013. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző
 
 
 
K.m.f.
                          
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. december 12.
 
Dr. Horváth Béla jegyző