250/2013. (XII. 12.) számú határozata – Háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi feladat-ellátási szerződés-tervezet tárgyalása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
250/2013. (XII. 12.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező felnőtt-, gyermek háziorvosi, fogorvosi feladat-ellátási szerződések tervezetét azzal a módosítással hagyja jóvá, hogy a Táltos-2003 Kft. szolgáltató legalább 3 hétvégi ügyeleti nap, és 6 hétköznapi készenlét teljesítésére köteles az önkormányzat által üzemeltetett ügyeleti szolgálatban.
 
Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződések aláírására.
 
 
Határidő:2013. december 20.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. december 12.
 
Dr. Horváth Béla jegyző