249/2013. (XII. 12.) számú határozata – Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
249/2013. (XII. 12.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy Tömör Márk nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Vörös Csilla) Nagymaros település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 6000 Ft havi ösztöndíjat nyújt. A képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja.
 
Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.
 
 
Határidő: 2013. december 12.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. december 12.
 
Dr. Horváth Béla jegyző