248/2013. (XII. 12.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
248/2013. (XII. 12.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatásáról döntés
2.    Háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi feladat-ellátási szerződés-tervezet tárgyalása
3.    Költségvetési előirányzat átcsoportosításáról döntés
4.    A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2010. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
5.    A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
6.    Sportpálya, 16401/3 hrsz-ú ingatlanon található telephely bérbeadása
7.    Váci út 21. szám alatti képzőművészeti galéria és kávézó bérbeadásáról döntés
 
 
 
K.m.f.
                                        
 
 
Petrovics László s.k.                                                  
polgármester
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. december 12.
 
Dr. Horváth Béla jegyző